For-forming (preforming) er en prosess der kordelene i forkant av slagning gis den form de skal ha i det ferdige ståltauet. Et for-formet ståltau har følgende fordeler:

– Ståltauel blir spenningsfritt (Dauslått) og lett håndterlig.
– Når ståltauet kappes, vil kordelene fortsatt ligge på sin forutbestemte måte.

For-formingen skjer i et for-formingshode som kordelene passerer umiddelbart før sammenslagning. For-formet ståltau har flere benevninger f.eks. Spenningsfritt, Dauslått og Preformet.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting