De mest brukte endefester med angivelse av gjenværende prosent av ståltauets bruddkraft.
Pære Socket
Åpen Spelter Socket m/mutter og splitpin
Lukket Spelter Socket
Talurittlåst bløtt øye
Talurittlåst , med kause
Talurittlåst med solid kause
Ståltauklemmer
Kilesocket
Håndspleiset med øye
Rund lås (R-lås)
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting