Minimum Bruddlast (MBL)
Minimum bruddstyrke (minimum bruddlast) uttrykt i kilonewton/kN, er den garantert laveste verdien ståltauet vil holde under bruddtest.

Aktuell Bruddstyrke (ABL)
Aktuell bruddstyrke uttrykt i kilonewton/kN, er den verdien det aktuelle ståltauet oppnådde i bruddtesten.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting