Flere lag med ståltau på trommelen kan forårsake alvorlige ståltauskader såsom flatklemming, knusing etc. Rett konstruksjon må benyttes og riktig prosedyre for påspoling må følges.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting