Ved installasjon av nytt ståltau kan en wirestrømpe eller et påsveist øye brukes som forbindelse
mellom gammelt og nytt ståltau.

ADVARSEL! Kontroller alltid at vridning av ståltau ikke forekommer under installasjon. Wirestrømpe eller annen sammenkobling bør påsettes svivel.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting