Før et nytt ståltau monteres, er det meget viktig at skivesporet kontrolleres for slitasje og skarpe kanter.

Mål spordiameteren med skivemål og sjekk den generelle tilstand på sporene.
Slitte skiver bør byttes/modifiseres. Kontroller lager og smøring.

Sporradiusen skal være nominell taudiameter +8% til +14% (0,54 x d til 0,57 x d).


         – trådene og kordelene i tauet ødelegges, som innebærer forkortet levetid på ståltauet.

        – tauet ligger dårlig, med risiko for deformering av ståltauet og skader i sporet.

         – ståltauet har maksimalt anlegg.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting