Trommelens rotasjonsretning og ståltauets innfestingsspunkt er avgjørende for om høyre- eller
venstreslått ståltau skal benyttes. En enkel regel er følgende:

Høyrelagt ståltauspor på trommelen– venstreslått ståltau.
Venstrelagt ståltauspor på trommelen– høyreslått ståltau.

ADVARSEL!  Feil valg av slagning kan føre til vesentlig forkortet levetid på ståltauet.

Ved påspoling skal hvert lag ha full kontakt med trommelen, alternativt underliggende lag. Dette kan utføres med bremsing av avspolings- trommelen.

ADVARSEL! Feil påspoling kan føre til alvorlige skader på ståltau og utstyr, samtidig som det gir redusert levetid på ståltauet.

Høyreslått ståltau fra høyre mot venstre
Høyreslått ståltau fra venstre mot høyre
Venstreslått ståltau fra høyre mot venstre
Venstreslått ståltaufra venstre mot høyre
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting