Ståltau skal kasseres etter utrustningens gjeldende normer eller etter maskinprodusentens anbefalinger. Kassasjonsbedømming skal kun utføres av en kompetent person med kunnskap om gjeldende normer og
standarder.
Bildene viser typiske eksempler på ståltauforringelse.
Kontakt Erling Haug AS for ytterligere råd om kassasjon eller se informasjon om kassaksjonsgrenser ISO 4309


ADVARSEL! Manglende inspeksjon og vedlikehold kan føre til alvorlige skader.

1. Mekanisk skade på grunn av at tauet går over skarpe kanter under belastning.
2. Lokal slitasje grunnet kontakt med stålkonstruksjoner. Vibrasjoner av tauet mellom trommel og skiver.
3. Et smalt nedslitt område langs tauet, som resulterer i trådbrudd som skyldes at skivens spor er mye for bredt, eller at tauet går over små støtruller.
4. Trådbrudd i form av to parallelle linjer, indikerer at tauet løper i en skive med for liten sporbredde.
5. Stor nedsliting i forbindelse med høyt sportrykk. Fiberkjernen presses ut
6. Stor nedsliting på Langslått tau, skyldes slitasje ved skiftepunktet fra et lag til neste, ved flerlagsspoling.(Mekanisk friksjon).
7. Store rustangrep skyldes at tauet går gjennom kjemikaliebehandlet vann.
8. Tydelige indre rustangrep uten utvendige tegn til at tauet er i dårlig forfatning. Skyldes stor belastning med innvendig slitasje i et korrosivt miljø.
9. Typisk trådbrudd som følge av bøyeutmatning.
10. Trådbrudd på kontaktstedet mellom kordeler eller mot kjerne som følge av at kjernen ikke gir kordelene tilstrekkelig støtte. Må ikke forveksles med ytre trådbrudd.
11. Brudd på stålkjerne som skyldes høye påkjenninger. Vær oppmerksom på bruddanvisningene i de ytre kordelene.
12. Utbøyning av kordelkjernen som følge av ujevne vridningspåkjenninger som skyldes arbeid med kule. (dvs sjokkbelastning)
13. Typisk eksempel på lokal nedslitning og inntrykking som skyldes et tidigere knekk.
14. "Rotasjonsfattig" multipeltau med opptvinnede kordeler som følge av ujevne vridningspåkjenninger. Typiskskade som oppstår ved endefeste på mangepartige krantau.
15. Utskutt stålkjerne som skyldes støtbelastning.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting