Normalt leveres ståltauet i ferdig kappede lengder, der endene er bendslet eller spisset.
Om kapping må skje på monteringsplass, skal ståltauet på hver side av kappingsstedet være godt låst (bendslet), dette for at ståltauets konstruksjon ikke skal endres.

For for-formede standard ståltau holder det normalt med et bendsel på hver side av kappstedet. For ”rotasjonsfattig” og spesial ståltau kreves minst to bendslinger på hver side. Lengden på hvert bendsel skal være minst 3 x ståltau diameter.

Kapping skal skje med vinkelsliper, skjærebrenner eller med spesiell ståltau kapper.
Etter kapping skal alle tråder være godt sammensveiset i enden før bendslingen tas bort.

ADVARSEL! Feil kapping kan føre til skader på ståltauet. Vær spesielt nøyaktig ved kapping av rotasjonsfattig ståltau. Ved kapping med vinkelsliper, bruk vernebriller. Ståltautyper med syntetisk material i kjernen, kan ved kapping avgi skadelige gasser.

Ved kapping av spesielle og store dimensjoner rotasjonsfattigt ståltau, kontakt Erling Haug AS.

Bendsling
Vinkelsliper
Skjærebrenner
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting