Ved inspeksjon av ståltau, skal man være spesielt oppmerksom på de deler av ståltauet som erfaringsmessig er mest utsatt for slitasje, trådbrudd, deformasjoner og rustangrep.

Slitasje av ståltauet er normalt. Man reduserer dette ved rett ståltaukonstruksjon og bruk av rett utstyr. Korrekt smøring av ståltauet minsker både ytre som indre slitasje.

Trådbrudd forekommer vanligvis når ståltauet nærmer seg slutten av sin levetid, som følge av bøyeutmatting og slitasje. Trådbrudd på spesielle steder på ståltauet skyldes oftest mekanisk feil på utstyret. Rett smøring minsker den indre friksjonen, noe som innebærer mindre risiko for utmatting. Enkle trådbrudd fjernes ved bøying med tang, slik at den brekker nede mellom kordelene. Ikke klipp tråden slik at den stikker opp mellom kordelene.


Deformasjoner er oftest et resultat av mekanisk påvirkning på tauet. Om deformasjonen er kraftig, reduseres ståltauets styrke.

Rustangrep, såvel ytre som indre, betyr at ettersmøring av ståltauet ikke er blitt utført. Punktangrep på yttertrådene vil snart føre til trådbrudd. Indre rustangrep inntreffer i visse arbeidsmiljøer og er da et resultat av for lite, eller feilaktig smøring. En indikasjon på dette kan oppdages ved at ståltauets diameter har minsket, men fastlegges sikrest ved indre inspeksjon av ståltauet.

For ytterligere informasjon om bruk og vedlikehold se NS-EN 12385-3

Inspeksjon
Inspeksjon
Inspeksjon
Hvordan fjerne trådbrudd
Hvordan fjerne trådbrudd
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting