For å unngå skader på ståltauet ved montering, bør man gjøre følgende:
-Kveil skal rulles ut, alternativt plasseres på en roterende enhet.
-Kryss og tromler henges opp på en aksel slik at de kan rotere.
-I noen tilfeller er det nødvendig at trommelen har bremser.

ADVASEL! Spol av/ på i samme retning. Åpne aldri en ståltaukveil uten å være sikker på at ståltauet ikke løper ukontrollert ut. Feilaktig åpning av emballasjen kan føre til alvorlige personskader. Dra aldri ut et ståltau fra en ikke roterende enhet eller trommel.
OBS! Feil avspoling kan føre til alvorlige skader på ståltauet.

Rett
Rett
Feil
Rett
Rett
Rett
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting