Generelt: Tabeller angir maksimum belastning for kjettingdimensjonen i klasse 8 for bruk i redskaper.
Velg et produkt fra tabellen nedenfor og klikk på knappen "Legg til forespørsel"
Kjetting Ø (mm) WLL in tons for chaingrade 8 Single Straight WLL in tons for chaingrade 8 Single Choked WLL in tons for chaingrade 8 Single Basket WLL in tons for chaingrade 8 2-leg Basket* 0-45° WLL in tons for chaingrade 8 2-leg Basket* 4°-60° WLL in tons for chaingrade 8 3-4-leg* 0°-45° WLL in tons for chaingrade 8 3-4-leg* 45°-60° WLL in tons for chaingrade 8 Endless Choked CAD
4 0,5 0,4 1 0,71 0,5 1,06 0,75 0,8
5 0,8 0,6 1,6 1,12 0,8 1,6 1,18 1,25
6 1,12 0,9 2,24 1,6 1,12 2,36 1,7 1,8
7 1,5 1,2 3 2,12 1,5 3,15 2,24 2,5
8 2 1,6 4 2,8 2 4,25 3 3,15
10 3,15 2,5 6,3 4,25 3,15 6,7 4,75 5
13 5,3 4,2 10,6 7,5 5,3 11,2 8 8,5
16 8 6,4 16 11,2 8 17 11,8 12,5
18 10 8 20 14 10 21,2 15 16
19 11,2 9 22,4 16 11,2 23,6 17 18
20 12,5 10 25 17 12,5 26,5 19 20
22 15 12 30 21,2 15 31,5 22,4 23,6
23 16 12,8 32 23,6 16 35,5 25 26,5
25 20 16 40 28 20 40 30 31,5
26 21,2 17 42,4 30 21,2 45 31,5 33,5
28 25 20 50 33,5 25 50 37,5 40
32 31,5 25,2 63 45 31,5 67 47,5 50
36 40 32 80 56 40 85 60 63
40 50 40 100 71 50 106 75 80
45 63 50 90 63 132 95 100
*Ved snareløft reduseres verdiene med 20%

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting