Materiale / Design: For produksjon av kjettingredskaper skal kortlenket kjetting i klasse 8 eller 10 benyttes. Største tillatte arbeidslast (WLL) for sammensatte redskap skal være minst det samme som det aktuelle løfteobjektets vekt.. Løftehode med balanseløkker skal alltid brukes til 3 - og 4-parts redskaper.
Arbeidtemperatur: Se brukerveiledning.

  • Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting