Største tillatte arbeidslast for toppløkke og løftehode skal minst være den samme som for redskapet. Ved 3- og 4-parts redskaper skal balanseløkkene i løftehodet være minst lik 1,6 ganger kjettingens WLL.

  • Advarsel: Hvis redskapet skal brukes til et prosjektert løft med mindre løftevinkel enn (ß) 45 ° ,må dette underettes om i bestillingen.
2-part redskap
3-parts redskap
4-parts redskap
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting