Beregning av arbeidsbelastning (WLL) for kjetting stropper
Når eksakt informasjon om vekt, løftevinkel og plassering av tyngdepunkt eksisterer, kan man beregne arbeidsbelastning som følger:

2-part løfteskrev
WLL (tonn) = 2 x WLL for enpart løfteskrev x cos ß.

3-4-part løfteskrev
WLL (tonn) = 3 x WLL for enpart løfteskrev x cos ß.

ß = benas vinkel mot vertikalen.

Skarpe kanter
Kantbeskyttere bør brukes for å unngå at skarpe kanter skader løfteutstyret. Generell regel er at radien (R) av kanten skal være større enn 2x kjettingens diameter. Ved løfting med kjetting direkte i løfteører bør løfteørets anleggsflatediameter være større enn 3x kjettingløkkens innvendige lengde. Hvis øyediameter er mindre enn angitt må WLL  reduseres med 50%. Eksempel 10 mm kjetting 90 mm anleggsdiameter.

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting