Spoling, inspeksjon og kontroll
Certex Norge AS har erfarne og kvalifiserte operatører for spoling, inspeksjoner og kontroll av ståltau, både on- og offshore. Vårt lager har et bredt utvalg av ståltau og kranwire, med spoleapparat og spoleutstyr i flere størrelser og kapasiteter. Vi utfører også støping/reterminering av sockets på kran og slepewire. 

Vi utfører følgende tjenester:

  • Støping/reterminering av sockets på kran- og slepewire, on-/offshore
  • Inspeksjon og spoling av ståltau, opptil 250 tonn tromler, m/backtension
  • Strekktesting av ståltau, løfteredskaper og tauverk
  • Spleising av drillines
  • Spleising av trosser/fibertau

Certex Norge leverer ståltau til alle slags skip og båterCertex Norge konstruerer ståltau løftepunkter med sockets

Vi tilpasser kjettinger etter kundens behov