NDT service

Non-Destructive TestingNDT service

Ikke-destruktiv inspeksjon og service!

Våre inspektører er nivå-2-sertifisert, i henhold til EN ISO 9712.

Certex Norge har lang erfaring med NDT-inspeksjon av både onshore- og offshore-utstyr, og vi sikrer tjenester av høyeste kvalitet. Vi er registrert hos NTO og er en godkjent NDT-leverandør av DNV GL, Lloyds Register og Bureau Veritas.

Noen av tjenestene vi tilbyr:

VT - Visuell inspeksjon
MT - Magnetpulvertesting
PT - Penetrant testing
ET - Eddy Current testing (virvelstrøm)
RT - Radiografisk testing
UT - Ultralydtesting
ACFM
Videoinspeksjoner
Sveisinspeksjon NS 477

NDT service

Kontakt oss!

Felt merket med stjerner (*) er påkrevd.
Personvern *