Certex Norge står klare til å rykke ut å bistå når det trengs.

Service ved Certex Norge AS

Certex Norge AS er en total leverandør til våre kunder og tilbyr en rekke service og tjenester i tillegg til vårt brede utvalg av produkter. Vi er sertifisert som sakkyndig virksomhet av Norsk Sertifisering etter Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid.

Våre sertifiseringskategorier er:                                                 Certex Norge leverer alle typer ståltau til din kran                     
G4: Bro- og traverskraner
G7: Vinsjer/spill/taljer
G8: Lastebilkraner
G10: Hånddrevne kraner
G11/ RX: Løfteredskaper
G20: Andre kraner/ Hydrauliske kraner
SX: Studio- og scenerigger

Kran og løfteteknikk

Vi har bred fagkompetanse og erfaring med å utføre arbeid som omhandler kran og løfte- teknikk.
Våre servicemontører kan utføre inspeksjoner og service på en mengde løfteutstyr.

Vi utfører:

 • Periodiske- og spesialkontroller iht. våre kontrollkategorier.
 • Førstegangsgodkjenning/sertifisering av løfteredskap og innretninger
 • Sakkyndig montasjekontroll av hydraulisk kraner, tårnkraner, vinsjer mm.

Øvrige løftetekniske tjenester er blant annet:

 • Prøvebelastning og funksjonstesting av vinsjer, A-rammer, kraner
 • Rådgivning ved større løftetekniske oppgaver
 • Kontroll av fallsikringsutstyr

Kontakt oss for oppdrag!

Servicebiler:
Vi har servicebiler utrustet med verktøy og reservedeler
slik at kontroll og service kan utføres direkte på din arbeidsplass.
Utstyret kan også bringes til et av våre verksteder for kontroll og reparasjon.
Kontrollen omfatter særlig de deler av arbeidsutstyret som har betydning for
sikkerhet og arbeids-miljø.
Etter hver kontroll fyller kontrolløren ut en testrapport som senere distribueres til kunden.

Vi utfører kontroll av:

 • Kjetting -, fiber - og ståltauredskaper
 • Løfteåk, spredebom og spesialåk
 • Manuelle og elektriske taljer
 • Traverskraner
 • Havne -/portalkraner
 • Tårnkraner
 • Bergingsvogner
 • Lastebilkraner
 • Studio/scenerigg
 • Prøvetrekking av festepunkt i heissjakt
 • Fallsikringsutstyr
 • Svingkraner
 • Lastebilkraner
 • Hånddrevne kraner
 • Løfteredskap av alle typer

Faktaboks Dokumentasjon

Faktaboks Serviceavtale