Serviceteknikere i toppklasse!



Certex Norge service biler

Mobil service

Certex har flere service-kjøretøy som kan rykke ut til på lokasjoner for å utføre service, vedlikehold, reparasjon og testing.

Serviceportfolio
- G4 Bro- og traverskraner
- G7 Vinsjer/spill/taljer
- G8 Lastebilkraner
- G10 Hånddrevne kraner
- G11/RX Løfteredskaper
- G20 Andre kraner/hydrauliske kraner
- SX Studio- og scenerigger

Service du kan stole på!

Vi utfører periodiske og spesielle inspeksjoner i samsvar med våre inspeksjonskategorier. Innledende godkjenning/sertifisering av løfteutstyr og -enheter. Ekspertinspeksjon av hydrauliske kraner, tårnkraner, vinsjer osv. ved montering. Belastningstesting og funksjonstesting av vinsjer, A-rammer og kraner. Rådgivning om større løftetekniske oppgaver. Inspeksjon av fallbeskyttelsesutstyr.

Kontakt oss!

Kran og løfteteknikk
Felt merket med stjerner (*) er påkrevd.
Personvern *