Certex Norge kan tilby skiver for landbasert industri, som f.eks. traverskraner, mobilkraner, beltekraner eller andre landbaserte systemer

Skivene designes og tilvirkes etter sluttkundes tekniske spesifikasjoner og relevante kriterier fra klasseselskaper.

Skivene leveres fullt sammenstilt med lagre og malt iht. NORSOK M-501

Custom Sheaves
Custom Sheaves
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting