Våre LARS-skiver har et optimalt forhold mellom vekt og kapasitet og lages med Ø1580 mm ytterdiameter som standard, eller kan tilpasses iht. sluttkundes tekniske spesifikasjoner

Etter avtale kan sporet i skivene lages med en standardstørrelse og legges på vårt lager for midlertidig lagring. Når diameteren på kabelen er avklart, kan maskineringen av sporet sluttstilles med riktig dimensjon for den aktuelle kabeldiameteren.

Skivene males som beskrevet i NORSOK M-501.

Mulige klassestandarder:

  • DNV GL
  • ABS
  • Lloyd's Register
  • BV
  • API
LARS Sheaves
LARS Sheaves
LARS Sheaves
LARS Sheaves
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting