Generelt: Flåte for bruk om bord i handelsskip, passasjerskip og offshore. Flåten blir oppblåst på dekk, slik at den er klar for ombordstigning, deretter senkes den ned i vannet. Flåten blir levert i en glassfibercontainer.

Standard: SOLAS.