Generelt: Løfteåk inngår ofte i løfteoperajoner, og er i mange tilfeller et nødvendig hjelpemiddel. Begrepet løfteåk innbefatter både triangelplater og spredere. Løfteåk brukes for nesten alle typer gods og innen de fleste bransjer. Det er derfor umulig å standardisere de ulike utførelsene som finnes. Vi har derfor bare tatt med de vanligste typene i katalogen. Andre typer og utførelser produseres på bestiling.
Utførelse: Hvert løfteåk konstrueres for å fungere på en sikker og rasjonell måte for sin spesielle oppgave. 
Våre løfteåk oppfyller alle de ulike myndighetskrav som gjelder for beregning, produksjon og testing.


Prøvebelastning: Normalt 1,5 x maksimal arbeidsbelastning (WLL).


Tilbehør: Til løfteåk brukes som regel andre former for tilbehør som sjakler, kroker, ståltau-, kjetting- eller fiberredskap, som vi henviser til i andre deler av katalogen.
Ordre og forespørsler

Ved ordre eller forespørsler er det viktig at vi får så nøyaktige opplysninger som mulig angående:
- Løfteåkets bruksområde.
- Hvilken åktype som ønskes.
- Maks arbeidsbelastning.
- Åkets lengde og eventuelle bredde.
- Tilgjengelig løftehøyde.
- Størrelse på løftekroken for å kunne bestemme rett løfteplate/løfteøye.

Løfteåket utstyres med det tilbehøret som er mest passende for behovet. Spesifiser derfor alltid om løfteåket
skal utstyres med sjakler, kroker, ståltau, kjetting, bånd etc. Ved uvisshet - kontakt Certex Norge.
  • Materiale: Rørbjelker og plater av høyfast konstruksjonsstål.
  • Merking: Maks last og CE-merking.
  • Overflate: Gul lakkert. Andre ytterbehandlinger på bestilling.
Type 6600
Type 6650
Type 6610
Type 6660
Type 6620
Type 6670
Type 6630
Type 6680
Type 6640
Type 6690
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting