Gunnebo Offshore Artic Master Link MT

Gunnebo Industries

Klasse 8+ OS Master Link

Godkjenning: DNV 2.7-1 og DNV 2.7-3

  • Materiale: Seigherdingsstål klasse 8+ OS.
  • Merking: Kode og klasse.
  • Overflate: Lakkert.
  • Advarsel: Må ikke varmebehandles!
  • Sikkerhetsfaktor: 5:1.