Gunnebo Offshore sikkerhetskrok BKD

Gunnebo Industries

Klasse 8 sikkerhetskrok

  • Egenskaper: DNV godkjent.
  • Materiale: Seigherdingsstål klasse 8.
  • Merking: I henhold til standard, Kode og klasse.
  • Overflate: Lakkert.
  • Standard: EN 1677-1
  • Sikkerhetsfaktor: 4:1.
  • Klasse: 8