Fallsikringslovverket sier:

"Alle arbeidstakere som må utføre arbeid som ligger 2 meter eller mer over et underliggende nivå skal være beskyttet ved bruk av rekkverk, sikkerhetsnett eller personlig fallsikring systemer."

Vi har klassifisert de grunnleggende komponentene i punktene 1, 2, 3 og 4
Elementer i punktene 1,2,3 og 4 danner sammen en fullstendig personlig fallsikring og kan, hvis det brukes riktig, redusere eller forebygge skader fra et fall. Dette gjelder kun hvis alle fire punkter er brukt i henhold til gjeldende standarder som tilsammen danner et komplett personlig fallsikring system.

1. Forankringspunkt
Forankringspunktet styres av EN 795, når det gjelder personlig fallsikringsutstyr og forankring av dette. Et forankringspunkt kan være en bjelke, en sveiset konstruksjon, midlertidige horisontal tau eller lignende. Denne standarden sier at festepunktet må være i stand til å holde en statisk belastning på 10 kN i 3 minutter. Forankringspunktet bør plasseres så nær som mulig for å minimere risikoen og så vertikal som mulig i forhold til arbeidsstedet,  for å unngå svingning og kontakt med neste nivå i et fall.

2. Koblinger 
Koblingen er en del som forbinder forankringspunkt med falldemper og kroppssele. En kobling kan være en båndstropp, et ståltau eller karabinkrok, hva som kreves er at det er godkjent i henhold til EN 362 og kan håndtere en last med minimum 15 kN i 3 minutter.

3. Falldemping 
En støtdemper kan monteres direkte på ankertauet, eller være innebygd i fallsikring eller fallsikring blokken, Løse dempere er også brukt. Falldemperens funksjon er å sikre at kroppen ikke blir overbelastet med mer enn 6 kN. For at dette skal fungere kreves det at alle komponentene i systemet er utført i henhold til EN 365. Bruk alltid godkjent utstyr i kombinasjon med falldemperen, ellers kan dette fører til l dødelige skader på indre organer. En falldemper må være godkjent i henhold til EN 355.

4. Fallsikringssele 
Den delen av personlig fallsikring utstyr benyttes av brukeren. Bare hel-sele regnes som et fullt akseptert og riktig personlig fallsikring. Denne må være godkjent i henhold til EN-361. Selen velges nøye basert på bruk, miljø og type arbeid. Den må tåle en last på 15 kN i 3 minutter. En hel-sele må være godkjent i henhold til EN 361.

Ta kontakt CERTEX for mer informasjon, fallsikrings analyse, besøk eller opplæring innen fallsikring

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting