Personkurv for personløft

Spesielle regler gjelder for løfting av personer. I flere år ble kurvene CE-merket i samsvar med Maskindirektivet og tredjeparts sertifisering, men i år 2002 besluttet Direktoratet for Arbeidstilsyn at  kurver for personløft ikke lenger skal være CE-merket. I Norge følges  forskriften  "Kraner - Utstyr for løfting av personer, Del 1: Fritthengende kurver" og "Løft av personer med gaffeltruck".

Løfting av personer i kurver med kran
Kurver for personløft må oppfylle kravene i den Norsk arbeidsmiljøloven. Utformingen av kurvene bør fortrinnsvis følge standarden EN 14502-1 "Kraner - Utstyr og løfting av personer - Del 1: Fritthengende kurver".

For kraner gjelder bl.a følgende krav:
 - Løftekapasitet skal være minst to ganger den totale vekten av kurven, inkludert full belastning i kurven.
 - Krankroken skal være utstyrt med en dobbel sikkerhet
 - Maksimal hastighet 0,5 m / s

Basket og kran (kalt basemaskin) skal i utgangspunktet kontrolleres i henhold til AFS 2006:7. (Også periodiske inspeksjoner og mulig revisional inspeksjon skal utføres i henhold til dette dokumentet). Personlig utstyr for fallsikring skal benyttes.
 

Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting