Certex Norge logo

Certex Norge AS er en ledende leverandør av ståltau, løfteprodukter, fortøyning og skipsutstyr, basert på egenproduksjon og høykvalitets leverandører. I tillegg har vi et bredt servicetilbud som omfatter sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran og løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse og en høy servicegrad fra våre avdelinger i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Kristiansund, Harstad, Hammerfest og Florø.

Certex Norge AS har alltid vært opptatt av å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Alle våre avdelinger har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2015. Vi er sertifisert som sakkyndig virksomhet innenfor en rekke områder. Våre verkstedenheter og servicebiler er godt utrustet med nødvendig utstyr for å påta seg produksjon, service og vedlikehold av ståltau, løfteredskaper og fortøyningssystemer til både havbruk, offshore- og onshoremarkedet. I tillegg har vi en utstrakt servicevirksomhet knyttet opp imot NDT og maritimt redningsmateriell som redningsflåter, redningsdrakter, vester og brannutstyr.

Certex Norge AS' målsetting er å være en god, fleksibel og profesjonell samarbeidspartner, med aktiv deltakelse i bransjens utvikling.

En del av Lifting Solution Group

Vi er i dag en del av Lifting Solution Group innen Axinter, som eies av det svenske Axel Johnson konsernet. Lifting Solution Group er ledende i Europa innenfor løfteutstyr, ståltau og service, og består av 26 selskaper i 15 land.