Certex Norge AS er en ledende leverandør av ståltau og løfteutstyr i Norge. Vi er også kvalitetsleverandører av fortøyning og skipsutstyr, i tillegg til at vi har et bredt og landsdekkende servicetilbud som omfatter sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran og løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service.

Opprinnelse

Startet i 1965 som et handelsselskap kalt Nils Ohlin & Co AB. Hovedprodukter var ståltau, skipsutstyr og små maskiner.
Solgt til det Britiske selskapet BRIDON i 1973. Skiftet navn til Bridon Rig Service AS i 1980.
I 1984 ble Bridon Norge AS etablert. I 1997 kjøpte FKI Plc Bridon og Certex for å ekspandere på løfte- og servicesegmentet.
Skiftet navn til CERTEX NORGE i 1998. FKI Plc solgte Certex Europa sommeren 2005 til det svenske konsernet Axel Johnson Internasjonal.

Oppkjøp mellom 1970 - 2007

 • Bridon Riggservice
 • Lund & Braastad
 • S.I.W.
 • Monrad Andersen Riggservice
 • Thams
 • Angelvik
 • Graff IOS Vestland Trading
 • Kran & Reparasjonsservice
 • Løfte og Transportteknikk
 • Mobil Talurittlås og spleiseverksted
 • Erling Haug
 • Haug Offshore Service
 • W. Giertsen

Langs hele Norges kyst

Certex Norge as er landsdekkende

Vi tilbyr lokal tilstedeværelse og en høy servicegrad fra våre avdelinger i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Kristiansund, Harstad, Hammerfest, Florø og Frøya
Certex Norge AS har alltid vært opptatt av å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. Alle våre avdelinger har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2015. Vi er sertifisert som sakkyndig virksomhet innenfor en rekke områder.
Våre verkstedenheter og servicebiler er godt utrustet med nødvendig utstyr for å påta seg produksjon, service og vedlikehold av ståltau, løfteredskaper og fortøyningssystemer til både havbruk, offshore- og onshoremarkedet. I tillegg har vi en utstrakt servicevirksomhet knyttet opp imot NDT og maritimt redningsmateriell som redningsflåter, redningsdrakter, vester og brannutstyr.

Certex Norge AS sin målsetting er å være en god, fleksibel og profesjonell samarbeidspartner, med aktiv deltakelse i bransjens utvikling.

En del av Lifting Solutions Group

Vi er i dag en del av Lifting Solutions Group som eies av det svenske Axel Johnson konsernet.
Lifting Solution Group er ledende i Europa innenfor løfteutstyr, ståltau og service, og består av 22 markedsledende selskaper med over 100 avdelinger i 20 land.

Certex Australia ble en del av Lifting Solutions Group august 2021.