Hvert ledd i kjeden er viktig

Ved å samarbeide med leverandører som deler våre verdier og oppfyller våre bærekraftsstandarder, sørger vi for at alle ledd i kjeden deler de samme målene, en bærekraftig forsyningskjede.

I samarbeid med våre leverandører forbedrer vi kontinuerlig kvaliteten og sikkerhetsnivået på produktene våre og streber etter en leverandørkjede som oppfyller våre krav i vår leverandørkodeks. Vår erfaring er at leverandører som skårer godt på bærekraft, også scorer høyt på kvalitet.

Som distributør skjer hoveddelen av våre produkters bærekraftpåvirkning i forsyningskjeden vår som vi ikke kontrollerer direkte. Vi overlater imidlertid ikke noe til tilfeldighetene, og vår systematiske tilnærming er beskrevet i vår retningslinje for bærekraft i forsyningskjeden. Målet med retningslinjen er å utvikle langsiktige relasjoner med våre leverandører og forbedre deres bærekraftytelse, inkludert helse og sikkerhet, miljø, sosial og forretningsetikk. Alle våre leverandører bør opprettholde standardene i retningslinjer for oppførsel, og for alle definert som "risikoleverandører" utfører vi regelmessig bærekraftsrevisjoner, fulgt opp med korrigerende handlingsplaner.
"Vi gjør leverandørene oppmerksomme på deres risiko og muligheter for forbedringer ved stedlige revisjoner og ber om en korrigerende handlingsplan. Når vi utfører oppfølgingsrevisjoner, kan vi se klare forbedringer hos det store flertallet av leverandørene."

Alice Yang, Axel Johnson International kontor i Ningbo, China
Lokal tilstedeværelse som gir resultater

For å sikre kvalitet og bærekraft under produksjon av våre produkter i Asia, har Axel Johnson International et lokalt kontor i Ningbo, Kina. Våre lokale representanter jobber tett med våre leverandører for å veilede dem til å oppfylle våre krav.

Ved å ha lokal tilstedeværelse kan vi gjennomgå og systematisk arbeide for en ansvarlig produksjon, gode arbeidsforhold og menneskerettigheter – at leverandørene etterlever våre etiske retningslinjer.

Certex Sustainability map