Ressurseffektivitet og svært engasjerte ansatte

Vi streber etter å oppnå bærekraftig drift gjennom ressurseffektivitet og svært engasjerte ansatte. Med våre verdier Få ting til å skje, langsiktig og god å jobbe med som veiledende prinsipper, forbedrer vi kontinuerlig vår bærekraftsytelse for å bevise fremtiden vår som selskap og arbeidsgiver.

Se fremover
Ser på lang sikt og favoriserer det bærekraftige alternativet.

Få ting til å skje
Vi tar initiativ, driver ting fremover og holder det vi lover.

Være god å jobbe med
Fordi mennesker betyr noe; relasjoner betyr noe; respekt betyr noe.
Vi reduserer drivstofforbruket vårt

ved å montere solceller på taket av våre servicebiler. Dette reduserer drivstofforbruket med opptil 15 %, siden det ikke er nødvendig å bruke drivstoff for å produsere strøm.

Vi reduserer CO2-utslippene våre i tråd med Paris-avtalens 1,5-gradersmål

Vi er forpliktet til å redusere CO2-utslippene våre i henhold til Green House Gas Protocols anvendelsesområde 1 og 2 med 50 % frem til år 2030, med år 2020 som grunnlinje. Vi skal få dette til ved å fokusere på energieffektivitet, elektrifisering og bruk av fornybare energikilder.

Vi minimerer avfall og ser på alt avfall som en ressurs

Som en del av bærekraftsstrategien vår ønsker vi å redusere avfallet vårt så mye vi kan. Det langsiktige målet er å ha null avfall til deponi eller forbrenning. For å sikre kontinuerlige forbedringer og en systematisk tilnærming innenfor miljøområdet, er vi sertifisert med miljøstandarden ISO 14001.

Certex service bil"Å ta ansvar for våre forretningsrelaterte utslipp er viktig for å vise både kunder og ansatte at vi gjør det vi kan for å bidra til en bærekraftig fremtid. Klimakrisen er et globalt problem som vi må løse sammen og ta ansvar for i enhver handling"

Håkan Donnerlid, administrerende direktør CERTEX Sverige
Vi ønsker å være den mest attraktive arbeidsgiveren i vår bransje

...derfor tilbyr vi våre ansatte gruppeomfattende personutviklingsprogrammer og fokuserer på velvære på arbeidsplassen samt mangfold og inkludering.

Sikkerhet først
Hos Certex Norge AS setter vi alltid sikkerhet først og vår arbeidsplass skal bidra positivt til våre kollegers velvære. Alle som er involvert i vår virksomhet skal være trygge når de er på jobb, og vårt syn på sikkerhet omfatter både fysisk og psykisk helse. Vi er sertifisert med helse & sikkerhetsstandard ISO 45001 for å ha en veletablert og systematisk metode for å forebygge og håndtere risikoer og ulykker.

God å jobbe med
En av våre kjerneverdier er å være god å jobbe med – både eksternt og internt. Våre etiske retningslinjer er en retningslinje for etisk forsvarlig atferd for alle ansatte . Det er en utvidelse av våre kjerneverdier, et enkelt kart over hva selskapet forventer av oss i ulike sammenhenger av vår hverdag.

For å sikre at våre ansatte overholder våre verdier og retningslinjer, er det en gruppeomfattende varslingstjeneste, administrert av en ekstern part. Vi oppfordrer alle ansatte og partnere til å fortelle oss om handlinger som strider mot det vi står for som selskap – det skaper trygghet og hjelper oss å oppnå en god bedriftskultur.

Fargekoder for fiberstropper