Sette standarder for en mer bærekraftig fremtid

I Certex Norge AS tror vi at bærekraft er nøkkelen til å sikre fremtiden vår som selskap. Veiledet av kjerneverdiene våre i kombinasjon med Lifting KnowHow, har vi forutsetningene for å drive bærekraftig transformasjon i bransjen vår. Bærekraft er integrert i verdikjeden vår med fokus på å tilby trygge produkter og løsninger for å møte kundens kvalitetsforventninger og forbedre deres bærekraftytelse.

Bærekraftig forsyningskjede, bærekraftig drift og bærekraftige kundetilbud er våre tre fokusområder, som igjen er delt inn i tre tema: mennesker, klima og sirkularitet. For hvert tema er det definert langsiktige mål og aktiviteter som kreves for å oppnå disse. Et sett med KPI'er rapporteres regelmessig for å sikre at vi er på vei i riktig retning. Med visjonen om å være det selskapet som setter standarder for en mer bærekraftig fremtid, har vi en utfordrende reise foran oss, men vi har forpliktet oss, så la oss gjøre dette sammen!

Bærekraftig forsyningskjede

Bærekraftig drift

Bærekraftig kundetilbudFå bærekraftighet til å skje

CERTEX er en del av Axel Johnson International hvor bærekraft er en grunnleggende del av og en forutsetning for konsernets forretningsmodell. Hver dag driver, sikrer og forsyner produktene våre tusenvis av applikasjoner som er avgjørende for at samfunnet skal fungere. Hos Axel Johnson International erkjenner vi at samfunnet må bli mer bærekraftig, og ved å hjelpe kundene våre med å finne optimale tekniske løsninger, bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling. Med kundene i fokus vil konsernets bærekraftsarbeid styrke vår eksisterende virksomhet og drive bærekraftsomstillingen i vår bransje. Les mer om hvordan konsernet jobber mot en mer bærekraftig industri på Axel Johnson Internationals nettsider.

Certex International flagg