Kontakt

Omagata 110C
Vestbase, bygg 43
6517 Kristiansund
Norway

Tel: 71 58 88 20
E-post: certex.kristiansund@certex.no

Åpningstider:
Man-Fre 08:00 - 16:00

Kristiansund