Certex Norge leverer kvalitetsustyr til fiskeoppdrett

Erfaring

Siden starten av fiskeoppdrett i Norge har vi vært en sentral leverandør til denne næringen. På kundelisten finner man flere av de største oppdrettsselskapen i Norge og internasjonalt. Med lokal tilstedeværelse langs kysten, og produkter av høy kvalitet, ønsker vi å være en pålitelig samarbeidspartner. Vi kan tilby våre kunder fortøyningsanalyser i samarbeid med vår akkrediterte partner. Fortøyning for flyteringer, stålanlegg og flåter analyseres dynamisk med bidrag fra vind, strøm og bølger.

Produkter

Søk i vår produktkatalog her. Dersom du ikke finner det du er ute etter, eller har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

Service

Trenger du å utføre spleising av trosser, inspeksjon av kran på foringsbåt eller annen type service knyttet til oppdrett? Vi har riktig personell og utstyr som trengs.

Kontakt oss

Her kan du kontakte oss dersom du har spørsmål knyttet opp i mot oppdrettsnæringen.