Generelt: Løfteredskap brukes når tradisjonell løfteåk er uegnet for oppgaven. Disse redskapene er ofte brukt for å lette løfting av produkter trygt, og i en ergonomisk riktig måte under montering eller produksjonsarbeid. Laster kan variere fra noen få kilo til hundrevis av tonn. Løfteredskap er "skreddersydde" og forutsetter tett samarbeid med kunden.


Prøvebelastning: 1,5 x WLL. Hvis mulig, kombinert med kundens produkt.
  • Materiale: Tilpasset de gitte kravene fra kunden.
  • Merking: Maks last og CE-merking.
  • Overflate: Gul lakkert eller etter kundens spesifikasjon.
Currently this product cannot be added to an online quote. Please contact us directly for enquires.

Download CAD

Description

Get CAD
Nedlasting