publisert av:

Erling Haug AS oppfyller kvalitetskravene i den ny-reviderte standarden ISO 9001:2015

Gjennom dette arbeidet bevisstgjøres et systematisk kundefokus, prosesstankegang, kontinuerlige forbedringer, faktabaserte beslutninger og partnerskap med våre leverandører. Målet er flere fornøyde kunder og økt effektivitet.

 Neste steg er å utvide styringssystemet vårt til å oppfylle miljøkravene i ISO 14001, hvor vi vil forplikte oss til å utvikle Erling Haug AS på en ansvarsfullt og bærekraftig måte.

Kast loss for en bærekraftig fremtid!