News

Certex Norway completes quality standard

Erling Haug er blant de første i bransjen som oppfyller kvalitetskravene i den ny-reviderte standarden ISO 9001:2015. Vi har det siste året utvidet vår virksomhet og tilbyr nå også NDT-tjenester i tillegg til et bredt spekter av sakkyndig virksomhet. Nå har vi fått sertifikatet vårt fra DNV GL!

Post By: Brynhild Steinvik