CSR

I vår organisasjon arbeider vi og resten av Lifting Solution Group aktivt for å ta del i samfunnsutviklingen på en etisk og miljømessig god måte.

En attraktiv arbeidsgiver

Et bærekraftig selskap som Certex Norge AS utvikles best gjennom fornøyde og dyktige medarbeidere. Hver år gjennomføres en medarbeiderundersøkelse hvor de ansattes synspunkter tillegges stor vekt i vårt arbeid med å være en attraktiv arbeidsgiver. Vårt syn er at alle ansatte i selskapet er viktige og betydningsfulle uansett kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå eller etnisk bakgrunn.

Miljø

Vi fokuserer på å minske miljøbelastningen med fokus på fire hovedområder: transport (personer og varer), strømforbruk, miljøvennlige varer samt gjenvinning.

Vårt mål er å bli miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 i løpet av 2019. Gjennom å tilby tjenester innenfor inspeksjon og vedlikehold, kan vi også hjelpe våre kunder til å forlenge livslengden på våre produkter noe som igjen gir redusert miljøpåvirkning.

Bærekraftig produksjon - Supplier Code of Conduct

Certex Norge AS har fokus på å velge leverandører som behandler sine medarbeidere med respekt og verdighet. Vi forventer og krever varer av god kvalitet og at leverandørenes tilvirkningsprosesser lever opp til kravene på en høy miljøstandard. Vår videre bearbeiding av produktene i egne verksteder ivaretar samme fokusområder.

Lokalt engasjement

I vurderer løpende å støtte foreninger og prosjekter der vi har salgskontorer, og som etter våre retningslinjer er positive bidragsytere til lokalsamfunnet. Eksempelvis har vi støttet byggingen av den flotte seilskuta i Kristiansund, Skonnert IDEAL. Dette er først og fremst barnas og ungdommens seilskute. Målet har vært å gi et godt og levende bidrag til alle maritimt interesserte i byen og distriktet, solid forankret i en kulturhistorisk tradisjon.