Sakkyndig virksomhet

 

Certex Norge er sertifisert som Sakkyndig Virksomhet av Norsk Sertifisering etter Arbeidstilsynets "Forskrift om administrative ordning nr. 1360."


Våre servicearbeidere er sertifiserte til å utføre inspeksjon og service på en rekke utstyr, og innehar bred og lang erfaring i bransjen. Vi tilbyr profesjonell og fagmessige kontroller, og kan foreta reparasjoner ved våre avdelinger. Skulle det være nødvendig med utskiftning av utstyr har vi lagerførte produkter som kan dekke behovet.

Krav om årlig kontroll

Fra myndighetenes side foreligger det et underlagt krav om sakkyndig kontroll minimum hver 12. måned. Denne kontrollen gjelder særlig de deler av arbeidsutstyret som har stor betydning for sikkerheten.Denne rapporten vil være tilgjengelig elektronisk på Onix Work og vil være kundens dokumentasjon ovenfor tilsynsmyndigheter.

 

Vi kan utføre kontroller på følgende utstyr 

  • G10 - Hånddrevne kraner
  • RX   - Løfteredskap alle typer