Kvalitetspolicy

Certex Norge AS har som mål å være en lønnsom og ledende leverandør av løfteutstyr til industri og offshore næringen i Norge.

Certex Norge AS skal gjennom godt samarbeid med kunder og leverandører utvikle gode tekniske løsninger på løftetekniske utfordringer.

Certex Norge AS skal jobbe med kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet med fokus på levering av riktig vare til riktig pris og skape merverdi for våre kunder gjennom en kostnadseffektiv drift.

Certex Norge skal jobbe mot å bli best i bransjen på dokumentasjon av løfteutstyr.