Kvalitetspolicy

Certex Norge AS har som mål å være en lønnsom og ledende leverandør av løfteutstyr til industri og offshore næringen i Norge. 

Certex Norge AS skal gjennom godt samarbeid med kunder og leverandører utvikle gode tekniske løsninger på løftetekniske utfordringer.

Certex Norge AS skal jobbe med kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet med fokus på levering av rett vare til rett tid med riktig pris og skape merverdi for våre kunder gjennom en kostnadseffektiv drift.

Certex Norge AS skal jobbe mot å bli best i bransjen på  å levere dokumentasjon av løfteutstyr og levere i henhold til gjeldene lover og forskrifter.