CSR - Bedriftens samfunnsansvar

Bedriftens samfunnsansvar er den norske betegnelsen av det engelske begrepet corporate social responsibility (CSR).

I vår organisasjon arbeider vi og resten av Certex divisjonen aktivt for å ta del i samfunnsutviklingen på en etisk og miljømessig god måte.

En attraktiv arbeidsgiver

Et bærekraftig selskap som Certex Norge AS utvikles best gjennom fornøyde og dyktige medarbeidere. Hver år gjennomføres en medarbeiderundersøkelse hvor de ansattes synspunkter tillegges stor vekt i vårt arbeid med å være en attraktiv arbeidsgiver. Vår syn er at alle ansatte i selskapet er viktige og betydningsfulle uansett kjønn, alder, erfaring, utdanningsnivå eller etnisk bakgrunn.


Miljø

Vi fokuserer på å minske miljøbelastningen med fokus på fire hovedområder: transport (personer og varer), strømforbruk, miljøvennlige varer samt gjenvinning.Vårt mål er å bli miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 i løpet av 2017. Gjennom å tilby tjenester innenfor inspeksjon og vedlikehold, kan vi også hjelpe våre kunder til å forlenge livslengden på våre produkter noe som igjen gir redusert miljøpåvirkning.


Bærekraftig produksjon

Vår bedrift har fokus på å velge leverandører som behandler sine medarbeidere med respekt og verdighet. Vi forventer og krever varer av god kvalitet og at leverandørenes tilvirkningsprosesser lever opp til kravene på en høy miljøstandard. Vår videre bearbeiding av produktene i egne verksteder ivaretar samme fokusområder.


Lokalt engasjement

Vi mener at det er viktig å engasjere seg i lokalsamfunnet der vi som selskap opererer og også har innvirkning. Derfor er vi positive til å støtte organisasjoner og prosjekter på områder som sport, skole og miljø i byene vi har salgskontorer og / eller produksjon.