Certex Norge AS fusjonerer med Erling Haug AS

Til alle våre kunder !

 

Fusjon mellom Erling Haug AS og Certex Norge AS  - 1. januar 2019

Det har i en lengere periode pågått en prosess for å fusjonere selskapene. Dette for å løfte potensiale i begge selskapene, styrke kompetansen og ta sikte på å levere enda bedre kvalitet, bredde og kompetanse til alle våre kunder.

Selskapene vil bestå med sine nåværende avdelinger og mannskap. Vi vil opprettholde våre avdelinger fra Hammerfest i nord, til Kristiansand i sør.

 

Det nye selskapets hovedkontor vil være;

Certex Norge AS                                              Bankgiro:                            9497.05.17949
Johan Follestadvei 6                                       Foretaksnummer:           935 708 745
3474 Åros

 

Det nye selskapets avdelingskontorer vil bli lokalisert på følgende steder i Norge.

Follestad

Røyken Næringspark
Johan Follestads vei 6
3474 Åros
Tel: +47 66 79 95 00
Email: certex.oslo@certex.no

Stavanger

P.Boks 340
4067 Stavanger
Gamle Forusvei 25
4031 Stavanger
Tel: +47 51 57 87 00
Email:certex.stavanger@certex.no

Bergen

Certex Norge AS
Nygårdsviken 1
5165 Laksevåg
Tel:  +47  55 94 78 80
Email: certex.bergen@certex.no

Kristiansund

Omagata 110c

Vestbase Bygg 43

6517 Kristiansund

Tel: +47 71588820

Email: certex.kristiansund@certex.no *

Trondheim
Box 6200 Sluppen

Vestre Kanalkai 24

7486 Trondheim

Tel: +47 73539700

Email: certex.trondheim@certex.no *

Hammerfest

Postboks 14

9611 Rypefjord

Tel: +47 78411888

Email: certex.hammerfest@certex.no *

*Email-adresse fra 01.01.2019

Våre mindre salg og servicekontorer i Kristiansand, Florø og Harstad vil bli som tidligere.

Deres faste kontaktpersoner vil fortsatt være som tidligere.

 

Alle gjeldene avtaler vi har med våre kunder og leverandører vil bli ivaretatt i det nye selskapet.

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer.

 

Ønskes ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med deres kontaktperson, eller kontakt undertegnede.

 

 

Harald A. Hope

Administrerende Direktør

Tel: +47 90951864 – Mail: Harald.hope@certex.no