The Lifting KnowHow

Lifting KnowHow – Løfte kompetanse – handler om trygghet,
og vårt ønske om å redusere antall løfte ulykker.

Vi har i en årrekke utmerket oss ved å tilby innovative løsninger til våre
kunders løfteproblemer og har bygget opp en omfattende kunnskap og
erfaring i faget. Våre ansatte er eksperter og vi er stolte av å gi dem
kontinuerlig utdanning. Vi bruker vår Lifting KnowHow kompetanse til
å gi deg den beste service og teknisk support.

Vi deler vår Lifting KnowHow hver gang du kontakter oss med ett løfteproblem eller
hvis du ønsker råd om produktvalg, opplæring, eller noen av våre tjenester.

Ikke glem å bruke våre Lifting KnowHow verktøy, slik som våre LiftingTipsVideoer,
Lifting KnowHow håndbok og vår App. Disse verktøyene er under utarbeidelse og vil
bli publisert fortløpende.

Når du bruker våre tjenester, får du:

• Økt sikkerhet
• Applikasjons kompetanse
• Teknisk support og veiledning
• De riktige produktene for dine spesifikke behov og råd om hvordan du kan bruke dem trygt

Arkiv nyheter - The Lifting KnowHow - ctl00_cph1_rightImg