Certex Divisjonen

Certex Norge tilhører den internasjonale Certex Gruppen, representert i 12 land. Du finner en oversikt over våre søsterselskap ved å klikke på linken på toppen av siden.

Vi er lokalisert over hele Europa

Certex tilbyr produkter og tjenester over hele Europa og er aktive i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritania, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Belgia og Nederland.
I hvert land eksisterer det et lokalt nettverk med tilgang på en stor mengde av kompetanse og erfaring som kommer våre under til gode.
For å kunne tilby en helhetlig tjeneste i Norge har vi salgs kontor på Follestad (Oslo), Stavanger, Bergen og Kristiansand.

Vi er en del av en større gruppe

Certex Norge er en del av AxLoad.

"Hver dag - over hele verden - blir AxLoads produkter utplassert i havner og flyplasser, på skip og på veien, på plattformer og i ulike industrielle instanser for å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø"

AxLoad er igjen en del av Axel Johnson International.

 "Axel Johnson Internationals historie går tilbake over to århundrer. Dagens markedsføring - og distribusjonsvirksomhet har sine røtter helt tilbake fra etableringen av Axel Johnson & Co i 1873. Gjennom årene har nye driftsområder blitt lagt til, mens andre har blitt avviklet, som et naturlig steg i en stadig utviklende verden. Verden endrer seg i en hyppigere takt, og det samme gjelder for Axel Johnson International.Våre viktigste markeder befinner seg i Norden og i Europa, våre hovedprodukter tilhører noen av verdens sterkeste varemerker, vi har en ledende posisjon i de fleste segment og nisjer som vi opererer i. Kort sagt, vi har forvandlet en løs og geografisk spredt gruppe av virksomheter til en strømlinjeformet og fokusert  gruppe av kjernebedrifter."

Axel Johnson International er videre en del av familieselskapet Axel Johnson AB sammen med Axstores, Martin&Servera (70%), Novax og de deleide børsnoterte selskapene Axfood og Mekonomen. Axel Johnson AB er eid av Antonia Ax:son Johnson og hennes familie. De hel -og deleide selskapene i Axel Johnson gruppen har samlet en omsetning på ca. 71 milliader svenske kroner og ca 22 000 ansatte (2013)

Vi er der du er!

For oss i Certex er det viktig å være tilstede nær våre kunder. Våre lokale kontorer er spesialiser på det lokale markedet, og produktene på den lokale butikken samt spesielle kunnskaper i hver region, tilpasset for å imøtekomme de spesifikke behov som hvert lokale marked har. Vår LiftingKnowHow, våre produkter og tjenester er her for deg, enten du er i Bergen eller Kristiansand!